Polityka Prywatności i plików Cookies

Administratorem danych osobowych jest Morze Sasino Magdalena Kardasz-Plocke z siedziba w Sasinie ul.Żwirowa 6 84-210 Choczewo  NIP:5932331028, REGON:222069741

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony zostało kreśleniem „Ty”, „Administrator” – „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§1

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem Twoich obowiązków.
  2. Możesz skontaktować się z nami listownie, kierując przesyłkę pocztową na adres naszej siedziby, albo drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: hi@morzesasino.pl.
  3.Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Cel i zakres przetwarzania oraz krąg odbiorców danych przetwarzanych przez nas wynika z działań podejmowanych przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej: https://morzesasino.pl
  2.Twoje dane osobowe są ujawniane wyłącznie podmiotom, które faktycznie uczestniczą w procesie realizacji umowy.
  3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury VAT,
  b) kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  c) archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu.
  4. Twoje dane osobowe są przekazywane do podmiotów trzecich, takich jak:
  a) przewoźnik lub pośrednik realizujący transport towarów w procesie realizowania umowy oraz dostawca systemów logistycznych, jak np. DHL, UPS, Poczta Polska itp.,
  b) nasi podwykonawcy świadczącym usługi prawne, księgowo – rachunkowe, hostingowe lub informatyczne,
  c) organy państwowe, jeżeli skierują do nas żądanie udostępnienia danych w oparciu o powszechnie obowiązujące normy prawne.
  5. Zbiór danych osobowych obejmuje następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres poczty elektronicznej
  c) numer telefonu
  d) adres zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres dostawy.
  e) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – NIP i nazwa firmy.

§3
Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jesteś stroną lub podjęcia przez nas działań jeszcze przed jej zawarciem, na przykład przeprowadzenia konsultacji lub negocjacji.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane po wykonaniu umowy przez okres dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną przez nas działalnością, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.
  4. Twoje dane osobowe NIE będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, ani przez nas ani przez podmioty z którymi współpracujemy.

§4
Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
4. prawo żądania ograniczenia Twoich danych osobowych,
5. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
W celu realizacji uprawnień skontaktuj się z nami listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany na wstępie Polityki Prywatności i Plików Cookies.

§5
Środki prawne ochrony danych osobowych

 1. Masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczyt maszynowego.
  2. Możesz przekazać dane innemu administratorowi danych lub zażądać abyśmy przekazali Twoje dane innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.
  3. Prawo do przeniesienia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub wyrażonej przez Ciebie zgody.
  4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. W przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych możesz ją cofnąć w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na nasz adres e-mail.
  6. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach umotywowanych naszym prawnie uzasadnionym interesem, masz prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§6
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

 1. Ze względu na korzystanie z systemu mailingowego HubSpot, który korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych.
  2. Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych spełniający wymagania RODO.

§7
Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Pliki Cookies są informacjami tekstowymi w postaci plików tekstowych, wysyłanymi przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej naszą stronę internetowej.
  2.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających strony internetowej: https://morzesasino.pl w następujących celach:
  a) zapamiętywania ruchu użytkowników na stronie internetowej,
  b) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktu lub ankiet,
  c) dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
  d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej.
  4. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie plików Cookies możesz częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
  5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z perspektywy zgody na korzystanie przez nas z plików Cookies. Zgoda może być wyrażona poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
  6. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie plików Cookies zmień ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie ich przetwarzania.
  7. Przykładowa instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
  8. Administrator przetwarza dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej, w tym adres IP i domena, do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane mają charakter zbiorczy i anonimowy oraz nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Dane nie są ujawniane osobom trzecim.

§8
Narzędzia monitorujące informacje o użytkownikach

 1. Monitorowanie informacji o użytkownikach jest przez nas dokonywane za pomocą następujących narzędzi: Google Analytics, Facebook Pixel, Hubspot, Google Tag Manager, HotJar, które pozwalają na rejestrowanie zachowania użytkownika na stronie internetowej.
  2. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności wyżej wymienionych usług, z uwagi na to, iż niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies dotyczy wyłącznie strony internetowej https://morzesasino.pl
  3. Podmioty świadczące usługi odpowiadające wymienionym wyżej narzędziom monitorowania informacji o użytkownikach przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield oraz posiadają certyfikat Privacy Shield potwierdzający gwarancję poziomu ochrony danych osobowych wynikającego z RODO.

§9
Zakres wykorzystywanych Plików Cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące Pliki Cookies:
a) niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Nasza Polityka prywatności może ulec zmianom. W przypadku modyfikacji informacji zawartych w Polityce zostaniesz o nich powiadomiony przy pierwszym od momentu wprowadzenia nowych informacji przy korzystaniu z naszej strony.
  2. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformujemy na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: hi@morzesasino.pl